O biurze

Nasze biuro zajmuje się świadczeniem usług aktuarialnych.

W szczególności wyznaczamy rezerwy na świadczenie pracownicze takie jak:

  • rezerwa na odprawy emerytalne
  • rezerwa na nagrody jubileuszowe
  • rezerwa na niewykorzystane urlopy